Små bruk

När produserat är lyxigt!


Vi tycker det är viktigt att veta vad vi lägger på våran talrik och därför strävar vi mot att bli så självförsörjande det bara går med de förutsättningar vi har. Vid intresse kan vi erbjuda försäljning av sesångens livsmedel.


Att hålla betesmarker öppna med betande djur är för oss en självklarhet. Även för att hålla oss med egen produserad mat.  


Årets nya projekt är att odla foderbetor som vinterföda åt djuren.


På gården idag har vi får, hästar, höner och grisar men hoppas att innom kort kunna utöka med fler djur.                           Djur och natur